Καλώς ήλθατε στην DNF ~ Welcome to DNF 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  ...Beyond the cargo  

 

  Open hours : MONDAY - FRIDAY ,07:00 - 16:00Yπηρεσίες: ► Αποθήκευση ► Διανομή ► Ανασυσκευασία ► Reporting ► Customer Service ► Έκδοση Τιμολογίων
 
 
Πέρα από την ασφαλή φύλαξη και διανομή των προϊόντων, παρέχουμε  υπηρεσίες όπως: απoπαλετοποίηση,  ανασυσκευασία,  ετικετοποίηση, 
διαχωρισμός προϊόντων ανά συσκευασία και λοιπές εξατομικευμένες για κάθε πελάτη μας
υπηρεσίες οι οποίες πάντοτε προσχεδιάζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις υποδείξεις του.

 


Services: ► Warehousing ► Distribution ► Repackaging ► Reporting ► Customer Service ► Invoicing

  Beyond the safe storage and distribution of products, we provide services such as:
ab-palletizing, repackaging, labeling, separation products packaging and other customized for each client departments always premeditate 
and implemented in accordance with the specifications and instructions. 
 

 

 

Πελάτες ~ Clients

 
 
Το πελατολόγιο της Dnf απαρτίζεται από εταιρείες διαφορετικών χώρων: 
♦ Τροφίμων και Ποτών
♦ Καταναλωτικών αγαθών (καλλυντικά,είδη ένδυσης-υπόδησης,χαρτικά, μπαταρίες,παιχνίδια κ.α.)
♦ High technology sector (internet providers, mobile telephony providers ,κ.α.)
Dnf customers list consists of companies of different areas such as:
♦ Food and Drink
♦ Consumer goods (cosmetics, clothing and footwear, stationery, batteries, toys,etc)
♦ High technology sector (internet providers, mobile telephony providers, etc)
 


 

  

 
 
 

Eπικοινωνία ~ Contact

 
Κέντρο Διανομής Ασπροπύργου:Λάκκος Σκληρού, 19300 Ασπρόπυργος τηλ: 210 5577987 | fax: 210 5598164 Mobile: 6936 854327 E-mail:info1@dnflogistics.com
Distribution Center Aspropyrgos:Lakkos Sklirou,19300 Aspropirgos tel:+30 210 5577987 | fax:+30 210 5598164 Mobile:+30 6936 854327 E-mail:info1@dnflogistics.com

©2019 dnf.eu   DNF ΙΚΕ  ~ DNF P.C. (Αρ.ΓΕΜΗ ~ Reg.Number : 133659908000)